Smartvip

Service er vigtige parametre

 

Service på banderne er opbygget lidt på samme måde som på de nyere biler. Når banden har kørt et antal gange "kalder" teknikken selv på service. Serviceteknikeren kommer og efterser, smører samt kontrollerer elektronik og software.

 

Vi sikrer en speciel hurtig service på denne form for hal-inventar, da vi ved, hvor meget det betyder for en idrætshal, at udstyret er i orden.


  

Lydniveau

Decibel-skalaen er opbygget logaritmisk. Det betyder, at hver gang lydenergien
(lydeffekten) bliver fordoblet, øges dB-indekset med 3. En fordobling af lydtrykket svarer til 6 dB. Skalaen er opbygget på den måde, fordi det menneskelige øre opfatter lyden som logaritmen til lydtrykket snarere end som selve lydtrykket. Dog opfatter det menneskelige øre ikke nødvendigvis stigninger på 3 eller 6 dB som en fordobling af lydstyrken.
 
Det laveste på dB-skalaen er 0, som er grænsen for, hvad det menneskelige øre
kan høre. I en stille dagligstue, vil der normalt være omkring 20-30 dB støj.
Når vi taler til hinanden i et normalt leje, foregår det med omkring 60 dB.
Trafikstøj på en travl gade ligger på omkring 65 dB, men lastbilers motorer kan komme helt op på 85-90 dB. Boremaskiner, brolæggerjomfruer og andet kraftigt maskineri kan komme op på 110 dB.
Kilde: http://www.hoerelse.info/

 

Støj

Når der er opsat bander (traditionelle) i idrætshallen ved vi alle at især børn ikke
kan lade være med at „ruske“ banderne hvilket giver en enorm støj i idrætshallen
– det støjer faktisk med hele 96 dB! Ligeledes støjer det med 95 dB når en bold
sparkes ind i banden. Smartvip kan ikke „ruskes“ så der er derfor kun minimal
støjgene ved boldspark ind i Smartvip. Ved hårdt boldspark ind i Smartvip støjer
det kun med 75 dB.

 

 

 


Støjgener


Traditionel bande:
Boldspark ind i banden 95 dB.
Når boldspillere „rusker“ banderne støjer det med 96 dB.

Smartvip:
Boldspark ind i Smartvip med 75 dB.
Smartvip støjer med 61dB når den rejses op eller ligges ned.
Smartvip kan ikke „ruskes“.

© PE-Redskaber A/S